360 VR Video Shooting Equipment

Entaniya Fisheye 360 VR Shooting Equipment

3Cam Kit 2Cam Kit One Cam Kit
Cameras GoPro HERO4 Black
Back-Bone HERO4 Black
Back-Bone HERO4 Black Back-Bone HERO4 Black
Xiaomi Yi 4K+
GoPro HERO6
Lenses M12 220 M12 220
M12 250
M12 280
M12 280
Stitched Resolution Approx 6000 x 3000/30p
Approx 4000 x 2000/60p
Approx 4000 x 2000/30p Approx 3000 x 1500/HERO4
約4000 x 2000/Xiaomi Yi 4K+
Approx 4000 x 2000/HERO6
30p
FOV H:360° V:180° H:360° V:180° H:360° V:140°